Visser Assen bouwt aan logistieke excellentie met myBrand

Al meer dan veertig jaar is Visser Assen leverancier van inframaterieel, bouwplaatsinrichting en wegbebakening. Het bedrijf loopt voorop op het gebied van meetapparatuur, zoals bouwlasers, GPS en 3D-laserscanners. De bouwbranche, waarin het bedrijf opereert, is een conservatieve branche. Toch heeft het online afzetkanaal al enige tijd geleden haar intrede gemaakt en deze wordt alsmaar belangrijker. Visser Assen merkt een verschuiving in de markt: de branche verjongt en er wordt steeds meer online research gedaan voorafgaand aan de afname van producten en diensten.

Om de markt te kunnen blijven voorzien in haar wensen en behoeften, zet Visser Assen volop in op online. Dit vereist een grote omslag binnen de organisatie. Bestaande bedrijfsstromen moeten worden geoptimaliseerd en er moeten nieuwe processen worden opgetuigd, waarbij een sterke IT-partner een vereiste is. Met SAP als hoofdsysteem, sloeg Visser Assen daarom vijf jaar geleden de handen ineen met myBrand als dienstverlener en kennispartner. myBrand levert remote technisch support en functioneel beheer.

Ambitie: online uitbouwen

Siebrand van Breden, directeur bij Visser Assen: “Het voortbestaan van een bedrijf hangt samen met het vermogen om mee te bewegen met de omgeving.” Vandaar dat het bedrijf ruim tien jaar geleden al begon met online verkoop en informatieverschaffing. “Voorheen gingen vertegenwoordigers in hun eigen gebied van bedrijf naar bedrijf om informatie te bieden en verkopen te doen. Tegenwoordig hebben potentiële klanten online al een zoektocht naar informatie achter de rug en een shortlist van aanbieders paraat, voordat je als bedrijf met ze in gesprek gaat. We zetten daarom volop in op online, bijvoorbeeld door middel van een webshop, blogs, nieuwsbrieven en instructievideo’s van onze producten.”

De verschuiving naar online brengt op het gebied van logistiek uitdagingen met zich mee. De orders die online geplaatst worden moeten direct verwerkt worden in het SAP-systeem en doorgegeven worden aan de logistiek dienstverlener. myBrand heeft het zo ingericht dat op het moment dat de order in het magazijn in SAP wordt verwerkt, er direct een verzendopdracht naar de logistieke partner gaat. Van Breden: “Ik sluit niet uit dat er een nieuwe productgroep wordt toegevoegd aan ons assortiment in de toekomst. Verder zet ik in op een natuurlijk groei met betrekking tot mensen. De grootste stempel wordt gedrukt door logistieke veranderingen. De last mile in de logistiek wordt in sommige steden al op de fiets gedaan. De enorme populariteit van online betekend ook automatisch meer retourenprocessen. Dit is ook van groeiende impact op de business-to-businessmarkt.”

Van Breden: “We willen in ons vakgebied altijd de beste zijn. Als organisatie het vermogen hebben om te veranderen is key. Mijn ambitie is om met Visser Assen een gezonde groei door te maken, wat betreft werknemers, productaanbod en uitbreiding van diensten.”

Prioriteit: snel en adequaat handelen

Ondanks dat Visser Assen tot de groep klanten van myBrand behoort met een relatief klein contract, merkt de organisatie hier qua dienstverlening niets van. “Als er iets aan de hand is of als ik behoefte heb aan een sparringpartner, kan ik altijd bij myBrand terecht. Ze zijn goed bereikbaar en handelen zaken snel en adequaat af,” vertelt Van Breden. Adviezen van myBrand zijn niet alleen reactief, maar er worden ook proactief voorstellen voor verbeteringen, veranderingen en nieuwe systemen en processen gedaan. “Als ik verzaak, hoor ik dat ook. Dat maakt het een gelijkwaardige relatie en dat is voor mij het voornaamste waar het omdraait in een goede samenwerking.”

Tevredenheid: een goed en eerlijk gesprek

Het fundament van een goede klantrelatie wordt gevormd door tevredenheid. Het is een cruciaal aspect in goede dienstverlening. Daarom gaat myBrand geregeld in gesprek met Visser Assen. De partijen gaan samen om tafel en bespreken de samenwerking uitvoerig, zowel het technische gedeelte als de zachte aspecten zoals bereikbaarheid, proactiviteit en reactiesnelheid.

Kennis: SAP-modules en branchespecifiek

De consultants garanderen dat de benodigde kennis aanwezig is in de organisatie. “myBrand zorgt altijd voor goede documentatie, zodat alles teruggevonden kan worden,” zegt Van Breden. Siebrand is zelf de kerngebruiker en draagt waar nodig kennis verder over aan zijn team.

De kennisteams van myBrand zijn voornamelijk ingericht op SAP-modules, zodat kennis en expertise over bepaalde modules breder gedragen wordt in het team. Wel is er ook aandacht voor branche specifieke behoeften. Zo werkt myBrand momenteel aan een bouwevenement, waar verschillende bouwbedrijven bij elkaar worden gebracht. Visser Assen is enthousiast om hier een rol in te spelen. Op dit event worden kennis en ervaringen uitgewisseld en wordt er gesproken over trends en ontwikkelingen in de branche.

Oplossing: het product dat past bij de klant

“Het is fijn dat myBrand een SAP-expert is, maar ook buiten de SAP-grenzen kijkt voor de best passende oplossing,” laat Van Breden weten en illustreert dit met een voorbeeld. “Overheidsinstellingen en gemeenten gaan over op een nieuwe manier van communiceren. De factuur in PDF is achterhaald en deze organisaties hanteren een nieuwe manier van verwerken – via een online portaal. Hiervoor adviseerde myBrand een add-on op het SAP-systeem.”

Van Breden: “Het is fijn dat myBrand een SAP-expert is, maar ook buiten de SAP-grenzen kijkt voor de best passende oplossing.”