Compass Group Nederland verdiept samenwerking met myBrand om te innoveren

Met de SAP-migratie naar de AWS Cloud van Amazon speelt Compass Group Nederland nog beter in op de uiteenlopende behoeften van klanten en leveranciers

Sinds de oprichting in 1941 heeft het van oorsprong Engelse bedrijf Compass Group zich ontwikkeld als een van de grootste innovatieleiders op het gebied van catering. De bijna 5000 medewerkers die onder Compass Group Nederland vallen, verlenen in heel het land hun diensten aan bijna 600 organisaties in de publieke en private sector. Compass Group Nederland is werkzaam in de branches zorg en welzijn, het onderwijs, de overheid, de horeca en de vrijetijdssector.

In 2016 is de samenwerking tussen Compass Group Nederland en myBrand gestart, waarin myBrand allereerst verantwoordelijk was voor het technisch beheer van de IT-omgeving. Inmiddels is het digitale landschap van Compass Group Nederland een stuk complexer geworden dan toen. En net als de meeste organisaties, voelt ook Compass Group Nederland de druk om te innoveren door de veranderingen in de markt op IT-gebied en de eisen die klanten hebben als het gaat om IT. Flexibiliteit en snelheid van IT is namelijk van cruciaal belang om hen zo goed mogelijk te bedienen. Om dit te bewerkstelligen heeft myBrand naast het functioneel beheer ook de rol van strategisch IT-partner opgepakt.

Flexibiliteit in een complexe business

Het SAP-landschap van Compass Group Nederland is bovengemiddeld complex. De organisatie hanteert geen standaard assortiment. Met iedere klant en leverancier worden unieke financiële afspraken gemaakt en vaak lopen verschillende promotieactiviteiten naast elkaar. Ruud Jackel, Manager Applicatiebeheer bij Compass Group Nederland, vertelt hierover: “In sommige gevallen versturen we de facturen vooraf en in andere gevallen achteraf. Bij de ene klant werken we met een open boek facturatie en voor anderen geldt een fixed fee contract. Compass Group opereert in een markt waarbij je te maken hebt met allerlei soorten wensen en eisen waaraan de catering moet voldoen.” Dit heeft als gevolg dat de rol van IT enorm belangrijk is geworden. Waar vroeger de enige eisen op IT-gebied waren dat het e-mailprogramma goed functioneerde en het SAP-systeem te allen tijde werkte, liggen de verwachtingen van klantorganisaties tegenwoordig een stuk hoger. Voorbeelden hiervan zijn de securityeisen, de behoefte aan relevante rapportages en het toenemende gebruik van applicaties voor bijvoorbeeld voorraadbeheer die geïntegreerd zijn met SAP. De mogelijkheid om te sparren met een partner zoals myBrand draagt bij aan het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. 

Geen silo’s

Compass Group Nederland heeft een eigen IT-afdeling met ervaren specialisten. Toen de organisatie op zoek ging naar een ondersteunend partner, was één van de belangrijkste eisen dat de andere partij ervaren IT-consultants in huis had. De visie en het verhaal van myBrand sprak Ruud Jackel dan ook direct aan. “Het fundament van de organisatie waar myBrand trots op is, namelijk het grote aantal seniors die bij de organisatie werken, wekte mijn enthousiasme. De klik ontstond daardoor direct; de collega’s bij myBrand zitten namelijk even lang in het vak als ik. myBrand heeft de ontwikkelaars in dienst die functionele kennis hebben en altijd op de hoogte zijn van wat er in het SAP-landschap gebeurt.” Het voordeel van zo’n strategisch partner is dan ook dat de twee partijen de mogelijkheid hebben om samen te werken als directe collega’s. En dit heeft direct invloed op de klanttevredenheid – een van de vijf verantwoordelijkheden die myBrand heeft. Er werkt na al die jaren nog steeds een vast team van consultants voor Compass Group Nederland, waardoor er geen gevoel heerst dat er silo’s zijn. Wanneer er een vraag is die de vaste consultant bij myBrand niet direct kan oplossen, merkt Compass Group Nederland hier namelijk niets van. Zo heeft iedere partij tijd om zich te focussen op haar eigen specialisme en blijft de continuïteit gewaarborgd.

Tim Hagenbeek, Manager Strategic Development & IT bij Compass Group: “Als wij op vrijdagmiddag met een groot probleem komen te zitten – wat slechts incidenteel voorkomt – wordt er direct hulp geboden waardoor het zaterdagmiddag is opgelost, laat je zien dat je een partner bent die verantwoordelijkheid neemt.”

Tevredenheid is een hygiënefactor

Volgens Tim Hagenbeek, Manager Strategic Development & IT bij Compass Group Nederland, is tevredenheid een hygiënefactor: het moet er altijd zijn. In de inmiddels jarenlange samenwerking tussen Compass Group en myBrand is dit dan ook een natuurlijk onderdeel geworden. “Als wij op vrijdagmiddag met een groot probleem komen te zitten – wat slechts incidenteel voorkomt – wordt er direct hulp geboden. Als het vervolgens op zaterdagmiddag is opgelost, laat je zien dat je een partner bent die verantwoordelijkheid neemt.” Een ander goed voorbeeld is de verhoging van de BTW die afgelopen jaarwisseling heeft plaatsgevonden. De 1200 kassa’s die onder de verantwoordelijkheid van Compass Group Nederland vallen, moesten hierop aangepast worden. De consultants van myBrand zijn zo bekend met het systeem, dat dit project samen probleemloos werd uitgevoerd. Deze professionaliteit zorgt ervoor dat de tevredenheid over de samenwerking vanzelfsprekend is geworden. 

Blik op de toekomst: cloud

Compass Group Nederland en myBrand werken momenteel samen aan een groot project: het migreren van de SAP omgevingen naar de AWS cloud van Amazon. Hiermee wordt richting gegeven aan de public cloud-strategie. Bovendien wordt in de komende maanden ook een nieuwe applicatie geïmplementeerd, SAP Customer Activity Repository (CAR). Het is van groot belang dat de migratie geen hinder veroorzaakt bij klanten en leveranciers. Hierom kiest Compass Group Nederland bewust de momenten uit waarop de migratie plaatsvindt. myBrand biedt ondersteuning en adviseert, naast haar SAP-specialisme, ook op het gebied van security en innovatie.